I nuläget finns ingen caféverksamhet på Nora trädgård.

Du är välkommen att kontakta oss på info@noratradgard.se
om du har några idéer.