Och snart öppnar Nora för en ny trädgårdssäsong.
Välkommen då!