Så här års märks det att landet är långt och att åren är olika varandra.

Medan sydligare delar har full vår med snödroppar och allt, kan vi här i Trosa fröjdas åt vintergäck och julrosor. Nu börjar vi med trädgården här på Nora och klipper ner alla perenner. Gärna medan jorden är frusen för då kan man gå på den utan att förstöra strukturen som kylan ordnat. Är den tinad packar man ihop den igen om man går på den. Möjligt att man kan lägga ut en planka och gå på men helst inte.

Vi gör också lite träd- och buskbeskärning av sånt som har frusit och annat man kan beskära nu.  Inte björk, körsbär, lönn och annat som savar, det får vänta till sommaren. Sommarbeskärning är att föredra men lite puts kan ske när man tycker det behövs över året.  Likaså tidigblommande buskar väntar man med till efter blomningen.

Vi krattar och blåser bort gammalt löv och kvistar från gångarna, ser över tak och staket så allt är klart inför vårens ankomst. När jorden börjar reda sig strör vi ut ekogödsel i alla bäddar som helst ska myllas ner. Då är det också bra att ta bort ogräs för de brukar nästan ligga ovan jord om man är tidigt ute, sen växer de fast ordentligt!

Penséer och annat tidigt blir planterat så vi får blommor i krukor och urnor. Minipenséerna gör sig också bra på graven om man har någon att vårda, och de är fina ända till midsommar.
Sen brukar det ha blivit maj och solen lyser och fåglarna kvittrar!

Väl mött i trädgårdsvärlden!