Våren!

I år är våren riktigt på gång, sällan har väl diken varit så fulla med vatten, jorden så fuktmättat och växterna fulla med kraft. Flyttfåglarna kommer i vågor, tranor och ringduva har hörts liksom lärkan.

Trädgården på Nora bjuder på julrosor lite här och där och det som planterades i höstas verkar komma upp där det var tänkt. Mössen har haft annat för sig i vinter som det verkar.

Våra trädgårdar bjuder verkligen på tröst, kroppslig rörelse och skingrar tankarna när livet känns komplicerat vilket det kan göra lite till och ifrån. Och nu har man dessutom upptäckt att man andas in nyttiga partiklar när man rensar ogräs och luckrar jorden. Så ner i myllan bara!

Tillfredställelsen när man får upp HELA kvickrotens underjordiska stam är inte att underskatta!
Nu tidig vår är det lätt att få upp dem för de sitter inte så hårt fast heller.

Sen sprider man ut något trevligt gödsel och krattar till så är det bara att sätta på kaffe och luta sig tillbaka och njuta av resten av dagen.
Känslan av att man gjort något vettigt är bra.