December

Idag den 21 december vänder det och det blir ljusare och ljusare.  Trädgården är grön med barr och buxbom och många perenner har också gröna blad på vintern. Den försmådda hjärtbergenian till exempel. Sockblomma och flocknäva, vintergröna och hasselört.  En del gräs står fint och är snyggt belysta. En promenad i kvällningen runt kvarteret ger idéer och infall till nya lösningar. Kanske är det buskarna och inte fasaden som behöver ljus på sig…
På landet är det naturligt mörkt och här gör ljusslingorna även nytta så man hittar hem.

Verandan är smyckad med ris och julrosor och strax ska kärven ut till fåglarna. Eller mössen snarare.

Nora har stängt för säsongen och får vila lite. Och under tiden ska det  städas, inventeras, funderas, snickras, beställas växter och annat.
Så går året sin gilla gång vår-sommar-höst och vinter. Har man en trädgård av något slag har man alltid något att se fram emot och även om sorken ställer till det ibland ger det utrymme för nyplantering!

Och ett tu tre har vintern gått och vårsolen värmer jord och hjärta.

God hälsa och allt väl!