Guldbagge Kålfjäril KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Från och med nu kan du beställa biologiskt växtskydd från oss, dvs nyttodjur som hjälper dig att få bukt med ohyra, tex spinnkvalser och bladlus, på ett giftfritt och ekologiskt sätt. Du beställer i butiken så skickas de levande organismerna till din hemadress med posten. Tex så används  guldögonsländan för bekämpning av bladlöss, och olika parasitsteklar mot sorgmygga och mjöllus. Naturen är smart!