Så här på sommaren lägger vi märke till allt som fladdrar och kryper. En fin perennrabatt blir det om du planterar fjärilsbuddleja, isop, timjan, röd rudbeckia och kärleksört, mejram, kantnepeta och kransveronika. Påskliljor och andra lökväxter som blommar på våren, en hängsälg och penséer ger godis till de vårtidiga bina. Låt också gul och vit fetknopp växa i en torr rabatt.

Har du dessutom brännässlor i ett hörn är det bra för fjärilarnas larver senare på sommaren. Blåvingefjärilar av olika slag vill ha klöver, blodnäva och skogsnäva samt kråkvicker. Påfågelögat behöver nässlor till sina larver och citronfjärilen gillar brakved och getapel. Traditionellt hävdade slåtterängar, dvs. ogödslade marker som slås med lie och där man tar bort höet, är med sina kärlväxter en naturtyp som är mycket värdefull för fjärilar. En äng i trädgården ger dig mycket att upptäcka! Det finns ängsfrö av olika slag i butiken, så du får rätt blandning till rätt plats.

Så kan sommaren fortsätta med trädgårdens bestyr, kratta grusgångar, rensa lite ogräs, plocka en bukett och bara njutningsfullt gå en sväng och se hur växterna utvecklas.

Vi har öppet hela sommaren och kaféet likaså. Glad Sommar!