perenner

Våren är tidig i år – likaså perennerna! De första anlände idag, nästan tre veckor tidigare än vanligt. Träd- och busksortimentet väntas också nu i dagarna, så Nora kan bjuda på ett rejält sortiment inför den soliga helgen. 39 olika sorters potatis, fulla fröhyllor och alla vårens blommor, jord, gödsel och många glada leenden!