Gräsmatta

Gräsmattan krattas på våren och gödslas. En giva i april, en i juni och en i augusti kan vara lagom. På hösten kan man gödsla med ett kalium-fosforgödsel för bra invintring.

Kalkning sker på hösten eller vårvintern. Är det mossigt tack vare skuggigt läge kan man så i en specialgräs-fröblandning just där.

Det finns perenner som fungerar som marktäckare om dom får etableras i en ogräsfri jord. Nävor och gullgröna är två exempel.

Har man oönskat ogräs kan man täcka med markduk. Då hindrar man ljus att tränga ner och på en eller två växtsäsonger bör ogräset försvunnit. Duken kan täckas med bark eller grus. Men vem kan motstå förgätmigej och förvildade penséer!