Magnolia

Magnolior vill stå vindskyddat i varma lägen med sol eller halvskugga. Magnolia sieboldii är speciellt känslig för stark sol och utvecklas bäst i halvskugga. Stora magnoliablommor är känsliga för vind och kan lätt blåsa sönder.

Jord

De flesta magnolior vill ha svagt sur, porös, humusrik och fuktighetshållande jord. Men några magnolior klarar att växa i jord med pH upp mot 7. Det är magnolior som Magnolia kobus, M. stellata, ’Galaxy’ och ’Randy’.

Planteringsbädden bör vara minst en meter i diameter och en halvmeter djup. Använd den uppgrävda jorden och blanda in okalkad grovriven torv, väl brunnen trädgårdskompost och kogödsel. Barrförna, ek-och boklövskompost är också väldigt bra att använda. Jorden behöver också en tillsats av grovt grus. Blanda ungefär lika delar av ursprunglig jord, torv, kompost och grus.

Är jorden från början kompakt lera eller hård morän rekommenderas en upphöjd bädd som ger större jorddjup och bättre dränering. Låt den preparerade jorden bilda en liten upphöjning som är ungefär 30 till 50 cm. högre än omgivande marknivå.

Plantering och etablering

Se till att krukan är väl genomvattnad. Gör ett hål i planteringsbädden som motsvarar krukklumpen. Knacka ner en stödpinne i kanten av fördjupningen och sätt ner magnolian. Rötterna bör inte hamna mer än ett par centimeter under jord. Bind upp magnolian, tryck till jorden försiktigt runt krukklumpen och vattna sparsamt.

Det tar tre-fyra år för en magnolia att etablera sig. Det är viktigt att hålla joden jämnt fuktig under tiden och vattna extra under vår och försommar under de första åren. Gå aldrig nära en magnolia! Rötterna är känsliga och tål inte att trampas på. Vill du gå nära måste du lägga ut rejäla trampstenar i odlingsbädden innan magnolian skickat ut sina rötter. Gräv aldrig under en magnolia och riv inte runt med krattor!

Planteringsbädden kan skyddas mot uttorkning med marktäckande perenner. Gärna lågväxande med grunt rotsystem. Astilbe, blå nunneört, sockblomma och revsuga är utmärkta alternativ och fler finns i plantskolan. Pinjebark eller vanlig täckbark är också bra alternativ för att minska avdunstning och torka. Små azaleor och dvärgväxande rhododendron fungerar bra som sällskapsväxter.

Gödsling

Etablerade magnolior behöver inte gödslas men mår bra av att få en liten påfyllning av mogen kompost eller väl brunnen kogödsel under tidig vår. Men bara någon centimeter och ett stycke bort från stammen. Unga magnolior behöver lite fullgödsel på våren. Gärna med högt kväveinnehåll som pelleterad hönsgödsel. Kalkhaltiga gödselmedel som Algomin får absolut inte användas. Kratta gärna in löv under plantan på hösten men var försiktig och låt inte löven gå upp över stammen.

Se till att du har en bekväm sittplats i närheten av din magnolia. Den tål att beundras!

Läs gärna: Söderberg, J.L., och Åsheden, A.-M., Magnolia Välja, köpa och odla i Sverige, Albert Bonniers Förlag, 2004. ISBN 91-0-057785-5