Plantering av träd och buskar

Det sägs att ett träd har lika stor rot som krona. En lind som ska bli 15-20 meter hög, till skillnad till en japanlönn som ska bli 2 meter, har följaktligen behov av en större jordvolym.

Ett träd kan också bli mycket gammalt. Då behövs omsorg vid planteringen så trädet utvecklas och växer som det ska.

Sätt plantan i vatten en stund innan plantering så den är helt genomfuktad.

Planeringsgropen får gärna vara något djupare än rotklumpen är hög och tre gånger så bred. Rötterna växter i det övre jordlagret och kan sträcka sig långt ut från stammen beroende på träd.

Jorden bör vara lucker, vattenhållande och näringsrik. Mull och näring behövs på alla jordar. Barkmull förbättrar strukturen på både sand- och lerjord. Lerjorden blir luftigare och sandjorden håller vatten bättre.
Gräv bort ev. grässvål, ta hand om matjorden.

På lerjord: Gräv bort alven, den ljusa leran som finns under matjorden, till önskat djup. Är det hård jord omkring så bryt upp och luckra jorden i botten och på sidorna så att trädrötterna kan växa ut. Om det låglänt och sankt måste marken antingen dräneras eller trädet planteras på en upphöjd kulle så rötterna växer ut ytligt och inte kvävs i vatten.

Fyll gropen med vatten, har det inte försvunnit inom ett par timmar är det ett tecken på att det är för blött.

Sandjord: Förbättra jorden med barkmull och stallgödsel.

Blanda i jordförbättringen i matjorden och fyll gropen med den färdiga jordblandningen. Olika träd har olika behov men en blandningpå 2/4 befintlig jord, 1/4 torv/barkmull och 1/4 stallgödsel (ko) fungerar ofta. Det går även att använda en färdig påsjord av god kvalitet till jordförbättring eller om det behövs, att helt ersätta en riktigt dålig jord. Jorden kommer att sjunka ihop så plantera på en ”kulle” så nivån blir bra efter något år. Annars blir trädet stående i en grop till slut.

Sätt trädet i jorden med ytan samma höjd som i krukan och fyll på med god jord och trampa försiktigt till runt roten.

Vattna gärna både före och efter planteringen så jorden sjunker in mot rötterna och inga luftfickor blir kvar i jorden.

Fortsätt att vattna varje vecka tills trädet etablerat sig, 1 till 2 växtsäsonger beroende på storlek, ett nyplanterat träd har ett litet rotsystem och behöver mer omsorg än en växt som har rotat sig. En rejäl rotblöta i veckan behövs och det är minst 30 mm regn. Så 30 liter per kvadrat alltså.
Stödkäppar behövs och då tre stycken som är knähöga. Då får trädet stöd från olika håll och får ändå plats att följa vinden.