Planteringsråd för Rhododendron och Azalea.

Rhododendron är ingen skuggväxt och de flesta trivs utmärkt i full sol, detta gäller speciellt Azalea, som också är en rhododendron. Plantering intill en husvägg är ingen bra lösning då buskarna behöver rejäl tillgång på fukt för att utvecklas väl. Sätt gärna flera tillsammans i grupp.

Jord

Rhododendron och Azalea trivs i jord med sur reaktion, pH får gärna vara ner mot 5. Planteringsbädden bör vara minst en meter i diameter och gärna en halvmeter djup. Blanda okalkad grovriven torv, barkmull, väl brunnen trädgårdskompost och kogödsel. Barrförna, ek-och boklövskompost är också väldigt bra att använda. Jorden behöver även en tillsats av grovt grus. Proportionerna ska vara ungefär lika delar av torv, kompost och grus. Används färdigblandad rhododendronjord på påse, så blir den ännu bättre om den blandas ut med en fjärdedel grovt grus.

Är jorden från början kompakt lera eller hård morän rekommenderas en upphöjd bädd med kanter av torvblock, sten, ekstubbar eller annat lämpligt material. Är underlaget gräsmatta är det bara att lägga ut en markduk eller vända på grästorven till ett spaddjup. En bra avgränsning mellan torvkant och gräs behövs. En upphöjd bädd ger större jorddjup och bättre dränering. Låt den preparerade jorden bilda en lite upphöjning som är ungefär 50 cm högre än omgivande marknivå. Fyll alltså rhododendronbädden med råge. Den porösa jorden sjunker ihop med tiden.

Plantering

Se till att krukan är genomvattnad. Gör ett hål i planteringsbädden som motsvarar krukklumpen och sätt ner busken. Tryck till jorden försiktigt runt krukklumpen och vattna sparsamt.

Skydda växten mot uttorkning med marktäckande växter. Det finns många trevliga växter för surjord att välja på. Råd om samplanteringsväxter kan du få i plantskolan.

Mången rhododendron och Azalea kan beskäras, vilket man gör direkt efter blomningen. Att flytta en buske är enkelt och görs vid samma tid på året.

Gödsling

Rhododendron mår bra av gödsling på våren. Speciellt rhododendrongödsel finns att köpa men det går bra med alla fullgödselmedel som kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Gödselmedel med kalk, som Algomin, är direkt olämpliga eftersom de höjer pH-värdet i jorden. Fyll gärna på rhododendronbädden med eklöv, några cm. barrförna eller barkmull årligen.