Hur och när ska jag beskära rosorna?

 

Huvudbeskärningen görs under våren, för rabattrosor gäller björkarnas ”musörontid”, för härdiga buskrosor kan man börja tidigare, redan i mars-april om det inte är mycket kallt. Använd en vass sekatör av hög kvalitet. Det är viktigt att rosornas grenar inte tuggas eller rivs sönder. För riktigt grova genar och klätterrosor kan du använda en grensax med långt skaft. Då slipper du också att fastna i rosens taggar. Grensaxen måste också vara vass.

Rabattrosor

Klipp bort alla veka grenar. Skär ner de grova grenarna till 10 – 20 cm ovan marken. Är rosens grenar frusna eller angripna av sjukdomar klipper du ner till frisk ved.

Remonterande och engångsblommande låga buskrosor

Gör som med rabattrosorna men klipp ner grenarna med bara en tredjedel. Klipp strax ovanför en utåtriktad knopp. Inåtriktade knoppar ger grenar som växer inåt busken vilket inte är önskvärt.

Engångsblommande stora buskrosor

Ta bort 3-4 år gamla grenar och om busken är tät klipper du bort grenar i mitten för att göra den glesare. Korta in eventuella långa och spretiga skott för att busken ska få en jämn och snygg form. Här gäller också att klippa ovanför en utåtriktad knopp.

Vildrosor

Vildrosor behöver ingen egentlig beskärning. Ta bara bort gamla eller skadade grenar.

Storblommiga klätterrosor

De som blommar en gång får inte beskäras för hårt. I så fall klipper man bort årets blomning. Ta bort gamla, frusna eller skadade grenar och klipp in sidogrenarna (där årets blommor bildas) till 4 -5 ögon. Glesa ur rosen om den blivit för tät. De som remonterar (återblommar) kan beskäras hårdare men vanligen vill man ju att de växer sig så stora som möjligt och då är reglerna desamma som för engångsblommande rosor. OBS! Klätterrosor ska inte beskäras de första åren efter plantering.

Småblommiga klätterrosor

Ta bort gamla och skadade grenar. Om rosen blivit alltför tät och risig kan du klippa ner den helt och på så sätt föryngra den. OBS! Klätterrosor ska inte beskäras de första åren efter plantering.

Övrigt

Under sommaren behövs ingen beskärning av engångsblommande buskrosor. Det enda som behövs är att klippa bort vissna blommor. Rosor som bildar nypon kan man låta bli att putsa.

Rabattrosor och remonterande buskrosor ska man däremot beskära lite mer för att busken ska bilda nya blombärande skott. Klipp ett par decimeter under den vissna blomman/klasen, mindre om det är en låg ros. Lägg snittet strax över ett blad.